Skip to main content

Betingelser

FORRETNINGSBETINGELSER
DCONCEPT – 2022/2023

Alt materiale som bliver tilsendt dConcept bliver holdt 100% fortroligt! Det gælder også forespørgsler.
Ingen kunde oplysninger videregives.
1. Ejendoms- og ophavsret
For alle grafiske løsninger, forbeholder dConcept sig retten til at bruge materialet i egen markedsføring hvilket altid er gældende medmindre andet er skriftligt aftalt.
2. Levering
Normalt leveres løsninger digitalt, via Internet. Løsninger kan også leveres til købers adresse mod betaling af et fragt- og ekspeditionsgebyr på min. kr. 100,00.-
3. Returret
dConcept yder ingen returret da alle løsninger betragtes som timebetalt konsulentbistand.
4. Mangler og reklamation
Hvis der er fejl og mangler fra dConcept’s side rettes disse uden omkostninger.
Reklamation over den modtagne løsning skal være dConcept skriftligt i hænde senest 7 dage fra modtagelse. Er dette ikke sket betragtes projektet som værende afviklet.
5. Produktansvar
dConcept kan ikke gøres ansvarlig for købers driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller skader som følge af mangler ved de af dConcept leverede tjenesteydelser.
– Det er altid kundens ansvar at anskaffe rettigheder, til diverse produkter/materialer, som indgår, i de leverede billeder og/eller animationer. Dvs. dConcept tager intet ansvar for brud på ophavsret mv. der kan opstå pga. at andre producenters produkter kan forekomme i leverede billeder/materiale. Med andre produkter menes eks. stole, borde, lamper, sofaer, mv. eller kort sagt alt som kan skabe et juridisk problem.
6. Priser
Timeprisen kan ses under “Priser”. – Der afgives gerne faste tilbud eller arbejdes efter medgået tid.
Sager udføres gerne efter medgået tid med estimeret budget og/eller loft.
Alle priser er ekskl. moms.
dConcept forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer, uden varsel – dette påvirker ikke aftaler og projekter der er i gang.
7. Betaling
Grafiske produktioner, animationer, stills, konsulentbistand og andre tjenesteydelser betales netto kontant 14 dage medmindre andet er aftalt eller fremgår af faktura. Ved for sen betaling tillægges morarente på 2,5% pr. ny påbegyndt måned samt rykkergebyr kr. 100,- pr. rykker.
Betaling med Guld, Sølv eller Bitcoin er mulig.
Spørgsmål til disse forretningsbetingelser kan rettes til dConcept.
dConcept
Telefon: (+45) 20416131
Email: info@dconcept.dk
CVR.: 30841972
https://www.dconcept.dk